Sportowe městna

Štóž chce so fit dźeržeć abo pyta cyle jednorje za wólnočasnej sportowej zabawu, we Wjelećinje něšto namaka! Hač w towarstwje abo radšo sam/a, k sportowanju je wjele móžnosćow. Wšitke informacije k sportowym městnam we Wjelećinje a wokolinje namakaće na tutej stronje.

Sportownje:

Sportownje w šulskim centrumje steja tež zajimowanym towarstwam k dispoziciji.

Kontakt: Měšćanski zarjad Wjelećin pola knjeni Dämmrichoweje 03592 / 38 54 32

Koparske hrajnišća:
Trawnik a twjerde hrajnišćo při Drježdźanskej dróze – informacije přez SJ Wjelećin z. t.

Bolcowanišćo a skatowanišćo:
Mnišońska dróha, wšědnje wužiwajomne

Měšćanska kupjel:
Kupjelowy puć 4, při HZO
Kupjel je wot 1. junija hač do 31. awgusta wšědnje wot 13:00 hodź. hač do 19:00 hodź. wotewrjena.

 

Kehelowanišćo:
w hosćencu “Zur Linde”
Dróha wuswobodźenja 2
tel.: 03592 / 33 18 7
www.zur-linde-wilthen.de

Tenis:
při hosćencu “Landhotel Erbgericht” Tućicy
Tućicy 61
Hrajnišćo je po dojednanju wotewrjene.
tel.: 03592 / 38 30 0
» internetowa strona

Móžnosće wudźenja při rybjacych hatach:
při sportnišću při Drježdźanskej dróze
(Wudźensku dowolnosć dóstanjeće w měšćanskim zarjedźe pola knjeza Dämmricha 03592 / 38 54 25.)