Miasta partnerskie

Eppelheim

Eppelheim - piękne miasto w sercu Palatynatu Reńskiego – zostało pierwszym miastem partnerskim Wilthen i pomagało w organizacji miasta przy tworzeniu nowego podziału administracyjnego.

Z około 15 tysiącami mieszkańców Eppelheim jest atrakcyjnym miejscem wyjazdowym nie tylko ze względu na piękną wieżę ciśnień i niedalekiej odległości od Heidelbergu. Aby podziwiać uroki tego miasta i oczywiście wciąż pielęgnować współpracę, mieszkańcy obu miast odwiedzają się nawzajem. Bardzo interesującym momentem do odwiedzenia Eppelheim początkiem października jest „Kerwe”.

Löwenberg (Lwówek Śląski)

Löwenberg - nasze drugie miasto partnerskie leży w województwie dolnośląskim w Polsce. Miasto leży nad rzeką Bóbr około 50 km na wschód od Görlitz/Zgorzelca, a mieszka w nim około 9.500 osób.

W 2009 roku została zawiązana współpraca miasta Wilthen z Lwówkiem Śląskim, która dzięki niezliczonym odwiedzinom i wspólnymi imprezami okolicznościowymi trwa do dziś i jest nieustannie pielęgnowana.

Parada Mikołajów we Lwówku Śląskim

Jarmark adwentowy w Wilthen

Międzynarodowy Maraton Szosowy po Gminie Lwówek Śląski

Nazwa programu: Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia

Beneficjent: Gmina i Miasto Lwówek Śląski

Partner Projektu: Miasto Wilthen

Opis realizowanego projektu:

W dniu 26.08.2017r. odbył się Międzynarodowy Maraton szosowy. Trasa maratonu  przebiegała przez malownicze tereny gminy Lwówek Śląski i Lubomierz. Pierwsi zawodnicy wyruszyli ze Stadionu miejskiego o godz. 9:00. Pierwszy zawodnik wjechał na metę o godz. 12:30 natomiast ostatni o godz. 17:00. Na mecie czekały na uczestników napoje i posiłki regeneracyjne. Następnie odbyła się dekoracja uczestników. Zwycięzcom wręczono 42 puchary dla zdobywców pierwszych trzech miejsc w różnych kategoriach. Ponadto uczestnicy wyścigu otrzymali koszulki oraz upominki promocyjne. Realizacja projektu przyczyniła się do promocji zdrowego stylu życia, rywalizacji w duchu fair-play, zwiększenia liczby turystów oraz pełniejszego wykorzystania istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej. Maraton Szosowy cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, rowerzystów, kibiców z kraju i z zagranicy. W związku z powyższym miasta partnerskie planują kontynuację projektu w przyszłości, w którym uczestniczyć będą osoby z Polski, Niemiec i Czech. Zmieniając jednocześnie długość tras oraz planując dodatkowe atrakcje dla uczestników, kibiców i turystów

 

Cel projektu:  Celem projektu jest rozwój współpracy partnerskiej pomiędzy jednostkami władz lokalnych oraz mieszkańcami obu miast partnerskich, w tym upowszechnianie kultury sportowej.

 

Okres realizacji: 15.06.2017 – 30.09.2017

Wydatki poniesione w czasie realizacji projektu: 6 110,40 euro

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85%

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.