Wędrówka przez historię Wilthen

1222 pierwsza pisemna wzmianka na temat Wilthen
1241 Wilthen należy do Marchii Miśnieńskiej
1559 Reformacja została wprowadzona w Wilthen
1669 Wilthen otrzymuje prawa miejsce i prawa handlowe
1700 najstarszymi gospodami miasta są: Adlerschänke, Niederschänke i Oberschänke
1800 sześć młynów wodnych znajduje się w mieście
1837 dobra rycerskie zostały kupione przez kapitułę katedralną St. Petri w Bautzen
1842 zostaje założona firma C.T. Hünlich, późniejsza destylarnia wina Wilthener Weinbrennerei
1870 zostaje założona firma tkacka Thomas, stając się w 1914 roku wraz z 1000 pracownikami największym przedsiębiorstwem w Wilthen
1877 otwiera się dworzec i linie kolejowe Drezno – Zittau oraz Bautzen – Bad Schandau
1990 w Międzynarodowej Wystawie Paryskiej z sukcesami bierze udział firma Hünlich
1902 ukończenie budowy nowego kościoła ewangelickiego
1909 przyłączenie Wilthen do sieci energetycznej
1922 uroczyste obchody 700 – lecia miasta
1924 tragiczne warunki pogodowe doprowadzają do powodzi
1945 Wilthen przetrwał okres Drugiej Wojny Światowej bez jakichkolwiek walk na swoim terenie
1969 ponowne nadanie praw miejskich
1972 Wilthen uzyskuje nowe nowy herb z okazji 750 – lecia miasta
1974 przyłączenie Tautewalde w granice miasta Wilthen
1980 powstanie nowej dużej elektrociepłowni
1985 – 89 budowa dużego osiedla mieszkaniowego techniką wielkiej płyty
1991 powstanie centrum handlowego Oberland oraz rozpoczęcie współpracy partnerskiej z miastem Eppelheim
1992 wybudowanie gimnazjum dla Wilthen i całego regionu
2000 po przebudowie i renowacji ratusz – zbudowany w 1889 – uzyskuje swój dzisiejszy wygląd
2003 zakończenie budowy narzędziowni dla Lokalnej Brygady Strażackiej
2006 przebudowa i przemianowanie ówczesnego Placu Thälmanna (Thälmannplatz) na Plac Świętej Barbary (St. Barbara Platz)
2008 – 15 rozbudowa licznych ulic i dróg wraz z instalacją wszystkich mediów
2009 rozpoczęcie współpracy miast partnerskich z Lwówkiem Śląskim
2015 – 17 budowa nowej hali sportowej dla zespołu szkół

Przedstawione poniżej fotografie są małą wędrówką przez przeszłość miasta Wilthen. Może Państwo również mogą sobie przypomnieć te lub jeszcze inne momenty z życia naszego miasta.