Turistiska informacija Wjelećin

Na wopyće we Wjelećinje? Waše prěnje městno – naša turistiska informacija – direktnje napřećo radnicy.
Pola nas dóstanjeće wjele informacijow kołowokoło přenocowanja, wulětow, pućowanskich a kolesowarskich šćežkow a wězo tež wjele rjanych dopomnjenkow a souvenirow za wšitkich, kotřiž su doma wostali.
Nimo toho dóstanjeće w našej turistiskej informaciji zastupne lisćiki za regionalne zarjadowanja.
Wšitke prašenja kołowokoło Wjelećina a wokoliny wotmołwimy Wam rady!

A hdyž Waš wulět do města palencarnje runje hakle planujeće, pósćelemy Wam naš informaciski material wězo tež rady z póštu abo e-mejlku domoj.

Takle docpějeće nas:

Turistiska informacija Wjelećin
Měšćanski dom
Dwórnišćowa dróha 8
02681 Wjelećin

tel.:  03592 / 38 54 16
faks:  03592 / 38 54 99

e-mail: touristinfo@wilthen.de oder touristinfo-wilthen@t-online.de