Toulky historií města Wilthen

1222 První písemné zmínky.
1241 Wilthen patří k markrabství Míšeň.
1559 Ve Wilthenu se zavádí reformace.
1669 Wilthen získává městská práva a trhové právo.
1700 Nejstarší hostince města jsou: Adlerschänke, Nieder- a Oberschänke.
1800 Ve městě je zdokumentováno šest vodních mlýnů.
1837 Rytířské sídlo je prodáno katolickému klášteru sv. Petra (St. Petri) v Budyšíně.
1842 Rok založení firmy C. T. Hünlich, pozdějšího Wilthenského lihovaru.
1870 Rok založení tkalcovny Thomas, 1914 s 1 000 zaměstnanci byla největším Wilthenským podnikem.
1877 Otevření nádraží a železničních linek Drážďany – Žitava a Budyšín – Bad Schandau.
1900 Úspěšná účast firmy Hünlich na Světové výstavě v Paříži.
1902 Dokončení nového evangelického kostela.
1909 Napojení Wilthenu na elektrickou rozvodnou síť.
1922 Spolkové pěvecké slavnosti a oslava 700. výročí.
1924 Silná bouře způsobí velké povodně.
1945 Wilthen přestává 2. světovou válku bez bojových akcí.
1969 Opětovné udělení městských práv.
1972 Wilthen u příležitosti 750. výročí získává nový městský znak.
1974 Tautewalde se stává městskou částí Wilthenu.
1980 Zřízení velké teplárny.
1985–1989 Výstavba velkého panelového sídliště.
1991 Vznik obchodního centra Oberland a navázání partnerství s městem Eppelheim.
1992 Zřízení gymnázia pro Wilthen a region Oberland.
2000 Po přestavbě a renovaci dostává radnice vystavená v roce 1889 dnešní vzhled.
2003 Dokončení nové hasičské zbrojnice pro SDH Wilthen.
2006 Rekonstrukce a přejmenování někdejšího náměstí Thälmannplatz na nám. Sv. Barbory (St. Barbara Platz).
2008–2015 Intenzivní výstavba a zkapacitnění silnic a cest vč. všech inženýrských sítí.
2009 Navázání partnerství s městem Lwówek Śląski (PL).
2015–2017 Výstavba nové sportovní haly pro školy.

Následující obrázky jsou malým výletem do historie Wilthenu.