Školy

Základní škola Pumphut-Grundschule Wilthen

Základní škola Wilthen byla zřízena se začátkem školního roku 1992/93. V naší základní škole se učí děti ze spádové oblasti ve věku od šesti do deseti let.
Hlavní budova školy byla vystavena v roce 1921. V roce 1975 proběhla velkorysá přístavba budovy. Do roku 1992 v těchto budovách sídlila část polytechnické školy Polytechnische Oberschule Goethe. V uplynulých letech byly školní budovy od základu zrekonstruovány. V roce 2016 byl slavnostně otevřen nový školní dvůr. Od 19. 10. 2012 nese škola název symbolu našeho města – Pumphutova Základní škola.
 
Klenotem školy je školní zahrada, o kterou se starají děti, kolegyně a kolegové a také pan školník. Naše úsilí přináší úspěchy: už dvakrát získala ocenění v Saské soutěži školních zahrad.

Vzdělávání a výchova za dnešních podmínek vyžaduje mnoho empatie, pochopení, trpělivosti a důslednosti. Snažíme se, abychom žákyním a žákům předávali obsahy výuky takovým způsobem, který je co možná nejbližší opravdovému životu. Proto často organizujeme projekty; výuku otevíráme pro odborníky, které zveme a kteří vyprávějí o svém oboru a my se snažíme, aby žáci mohli prožít co nejvíce bezprostředně a na vlastní kůži.

Od roku 2015 existuje Sdružení na podporu školy „Pumphut-Grundschule Wilthen e.V.“

» Homepage Pumphut-Grundschule Wilthen

Škola Goethe-Oberschule Wilthen

Budova se nachází v ul. Schulstraße 41. Již v roce 1878 byla vystavěna střední část. Později následovala křídla budovy, známá také pod názvem Západní a Východní křídlo.

V letech 1991–1995 proběhla kompletní přestavba a rekonstrukce naší školy. Vnikla nová sanitární zařízení, odborné kabinety pro fyziku, chemii a pro domácí a pracovní činnosti.

Dnes máme ve škole 18 učeben a odborných kabinetů. Ve všech prostorách je k dispozici moderní interaktivní mediální technika.

» Homepage Goethe-Oberschule Wilthen

Gymnázium Immanuela Kanta (Immanuel-Kant-Gymnasium)

„Odvaž se jednat dle svého rozumu.“ – to je motto našeho gymnázia.

Budova školy se nachází, stejně jako základní škola Pumphut-Grundschule a škola Goethe-Oberschule, v samotném jádru města Wilthen. Většina našich žáků do školy přijíždí z okolních obcí školním autobusem.

Gymnázium postavené v roce 1989 nabízí výuku všech předmětů matematicko-přírodovědného zaměření, příjemný školní dvůr, kde žáci tráví přestávky, a perfektně vybavená sportoviště včetně moderní tělocvičny se dvěma hřišti. Pro zajištění rovnováhy těla a ducha je zde jídelna, kde je pro všechny děti připravován zdravý oběd.

Jste zvědaví, jak to u nás vypadá? Přijďte se k nám podívat – nejlépe při každoroční „Noci otevřených dveří“.

» Homepage Immanuel-Kant-Gymnasiums