Partnerská města

Eppelheim

Eppelheim -půvabné město v srdci regionu Kurpfalz se stalo v roce 1991 prvním partnerským městem Wilthenu a podpořilo město i městský úřad ve Wilthenu při budování nové správní struktury.

Eppelheim je se svými cca 15.000 obyvateli atraktivním turistickým cílem, a to nejen díky pěkné vodárenské věži a blízkosti k Heidelberku. Různé skupiny z obou měst se setkávají a vzájemně navštěvují, aby objevovaly krásy města a  pěstovaly své společné partnerství. Cíl, za kterým se vyplatí se vydat, je „Kerwe“ na začátku října.

Löwenberg (Lwówek Śląski)

Löwenberg -

naše druhé partnerské město leží v Dolnoslezském vojvodství v Polsku. Město se rozkládá na řece Bobr (Bóbr) přibližně 50 km na východ od Zhořelce a žije zde asi 9.500 obyvatel.

V roce 2009 bylo uzavřeno společné partnerství mezi městy Wilthen a Lwówek Śląski, které je od té doby naplňováno četnými návštěvami a společnými akcemi.

Setkání dědů Mrázů ve Lwówek Śląski

Adventní trh ve Wilthen