Kostely ve Wilthenu

Obě církevní obce nejsou pouze dobrými sousedy, ale křesťané obou obcí jsou spojeni také prostřednictvím víry, své činnosti a společnými oslavami a svátky. Katolická obec ve Wilthenu je součásti farnosti Schirgiswalde, společně s Großpostwitz.

„Snažíme se jednat v božím duchu a spoluutvářet svět. V našem kostele se shromažďujeme k modlitbě, k oslavě eucharistie, ale také k oslavám svátků, které jako perly zdobí průběh celého roku. Zveme vás srdečně – přijďte se podívat!“

Evangelicko-luteránská církev

»k internetové stránce Homepage evangelické obce

Římsko-katolická církev

» k internetové stránce Homepage katolické obce.